Về Thanh Toán Chi Phí

Dental Care Today nhận thẻ tín dụng Visa, Mastercard, Discover, tiền mặt, và chi phiếu. Nếu muốn xin ghi nợ, quý vị có thể xin thẻ Citi Health Card (thủ tục nộp đơn xin giống như xin thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard). Chúng tôi có các mẫu đơn xin tại phòng mạch. Quý vị chỉ cần mang tới hai loại Giấy Tờ Nhận Dạng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị điền mẫu đơn xin.

Bảo hiểm

Chúng tôi hân hạnh được giúp quý vị tận dụng tối đa quyền lợi bảo hiểm của quý vị bằng cách điền mẫu đơn yêu cầu hoàn trả bảo hiểm. Ngoài việc điền đơn yêu cầu hoàn trả bảo hiểm, ban đầu chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu quý vị trả số tiền đồng thanh toán ước tính. Xin quý vị hiểu rằng đây chỉ là số tiền ước tính dựa trên dữ kiện mà chúng tôi có. Chúng tôi nhận hầu hết mọi loại bảo hiểm, tuy nhiên xin lưu ý rằng bảo hiểm nha khoa thường không bao trả 100% tất cả các dịch vụ điều trị, vì vậy xin chuẩn bị sẵn sàng để trả tiền khi quý vị tới khám.