Về Chúng Tôi

Tại Dental Care Today, chúng tôi luôn quan tâm đến quý vị. Chính vì vậy các văn phòng của chúng tôi luôn được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng các nhu cầu và lịch trình sinh hoạt của quý vị.

Dental Care Today, cung cấp cho quý vị:

 • Bốn địa điểm thuận tiện để phục vụ quý vị. Nhận bệnh nhân không có hẹn trước!
 • Chăm sóc cấp cứu là chuyên khoa của chúng tôi!
 • Có các buổi hẹn phù hợp với cuộc sống bận rộn của quý vị.
 • Có các nhân viên nói nhiều ngôn ngữ, trong đó bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng Đại Hàn, tiếng Ukraina, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.
 • Nitrous oxide (chất khí gây cười).
 • Nhân viên lưu tâm, được huấn luyện đặc biệt.
 • Các nha sĩ lắng nghe nhu cầu của QUÝ VỊ:
 • Chúng tôi nhận gần như mọi loại bảo hiểm.
 • Các qui trình khử trùng nghiêm ngặt.
 • Nhận đa số các loại thẻ tín dụng.
 • Có tài trợ qua Care Credit.

Lấy hẹn với Dental Care Today để giữ gìn sức khỏe răng miệng tốt nhất!