Diễn Biến

Chúng tôi mong gặp quý vị trong buổi khám đầu tiên của quý vị tại Dental Care Today!

Để gọi tới lấy hẹn, xin bấm vào đây để biết danh sách các địa điểm và số điện thoại của chúng tôi.

Khi tới bất kỳ địa điểm nào của chúng tôi, quý vị sẽ được đón tiếp thân thiện và được đề nghị điền một số giấy tờ. Nếu quý vị có bảo hiểm, xin đừng quên mang theo một bản sao thẻ bảo hiểm. (Đối với các hội viên của Oregon Health Plan, xin mang theo Giấy Tờ Nhận Dạng có hình và thẻ hội viên chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại của quý vị mỗi khi tới khám bệnh).

Trong buổi hẹn, phụ tá nha sĩ sẽ chụp quang tuyến X, sau đó các nha sĩ của quý vị sẽ tiến hành khám vùng miệng để chẩn đoán bệnh răng miệng và xác định loại dịch vụ chùi răng mà quý vị có thể cần. Cũng như đa số các phòng mạch nha khoa khác, dịch vụ chùi răng sẽ được thực hiện vào buổi khám nha khoa tiếp theo đó.