Các địa điểm

Bốn địa điểm thuận tiện để phục vụ quý vị!

Gọi một trong các văn phòng của chúng tôi ngày hôm nay để làm một cuộc hẹn!

NE Portland

3502 NE Broadway
Portland, OR 97232
Số điện thoại: 503-284-1602
Fax: 503-284-1587
Bản Đồ và Hướng Dẫn Đường Đi

Các nhà cung cấp tại địa điểm này:
Caitlin Han, DMD
Jovan Gvozden, DMD, Nha sĩ nói chung – thực hành giới hạn Phẫu thuật trong miệng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hin-ddi. Dịch ngôn ngữ khác có sẵn.

Phục vụ trẻ em, gia đình và người lớn.
Chấp nhận bệnh nhân mới.

Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều


Gateway

10535 NE Glisan St. Suite 301
Portland, OR 97220
Số điện thoại: 503-444-2824
Fax: 503-444-2823
Bản Đồ và Hướng Dẫn Đường Đi

Các nhà cung cấp tại địa điểm này:
Karley Bedford, DMD
Carl Christiansen, DDS
Melissa Colasurdo, DMD
Kevin Ford, DMD
Jeremiah Leary, DMD
Susanny Thenus, DMD
Natasha Bramley, DMD, Nha sĩ nhi khoa
Behnam Fakhravar, DMD, Nướu răng
Jovan Gvozden, DMD, Nha sĩ nói chung – thực hành giới hạn Phẫu thuật trong miệng
Katie Harper, DMD, Nha sĩ nhi khoa
Benjamin Reese, DDS, Răng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, Nga, Rumani, Lào, Tiếng Hin-ddi. Dịch ngôn ngữ khác có sẵn.

Phục vụ trẻ em, gia đình và người lớn.
Chấp nhận bệnh nhân mới.

Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều


Hillsboro

Sunset Esplanade
2251 SE TV Hwy
Hillsboro, OR 97123
Số điện thoại: 503-846-1989
Fax: 503-846-0980
Bản Đồ và Hướng Dẫn Đường Đi

Các nhà cung cấp tại địa điểm này:
James Bell, DMD
Amanda Hawes, DMD
Banu Ramkrishna, DMD
Jovan Gvozden, DMD, Nha sĩ nói chung – thực hành giới hạn Phẫu thuật trong miệng
Katie Harper, DMD, Nha sĩ nhi khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Hàn Quốc. Dịch ngôn ngữ khác có sẵn.

Phục vụ trẻ em, gia đình và người lớn.
Chấp nhận bệnh nhân mới.

Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều


Beaverton

13831 NW Cornell Road, Suite C
Portland, OR 97229
Số điện thoại: 503-718-3762
Fax: 503-718-3766
Bản Đồ và Hướng Dẫn Đường Đi

Các nhà cung cấp tại địa điểm này:
Denise Gates, DMD
Mili Patel, DDS
Emilia Adam, Nha sĩ nhi khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hin-ddi. Dịch ngôn ngữ khác có sẵn.

Phục vụ trẻ em, gia đình và người lớn.
Chấp nhận bệnh nhân mới.

Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều